Wykłady
Data Temat
2010-06-23 16:09 pytania z tamtego roku z zipu
2010-03-09 08:32 Ochrona własności intelektualnej (dr Tadeusz Nowak)
2010-03-09 08:31 Zarządzanie jakością (prof.nzw. dr hab.inż. W. Werpachowski)
2010-03-09 08:30 Zarządzanie produkcją i usługami (dr inż. A. Daniluk)
2010-03-09 08:30 Informatyka w zarządzaniu (mgr inż. Zenon Barańczuk)
2010-03-09 08:29 Procesy informacyjne w zarządzaniu (dr inż. K. Halicka)
2010-03-09 08:28 Zarządzanie projektami unijnymi (dr W. Czemiel-Grzybowska)
2010-03-09 08:28 Finanse przedsiębiorstwa (dr inż. Sławomir Ignatiuk)